Podešavanje forme
bez ikakvog tehničkog predznanja

Polja na registracionom formularu, polja na profilima učesnika, kao i filtere na pretrazi možete definisati po želji. Sajt već sadrži predefinisna polja koja možete aktivirati/deaktivirati po potrebi, a takođe je moguće:

Menjati predefinisana polja

Menjanje redosleda, podešavanje naziva i opisa polja, da li je potrebno da bude popunjeno od strane korisnika, da li podleže GDPR zakonu, da li treba da postoji poseban filter za to polje...

Shape Image

Predložena polja koja se često koriste

Moguće je brzo dodati dodatna kompletno podešena polja koja se često koriste na događajima.

10 tipova polja koja se mogu dodati kao potpuno nova polja

Ukoliko postoji polje koje nije predefinisano u formi u kojoj vam to odgovara a da vam je potrebno, možete ga lako kreirati kroz različite tipove polja.

Shape Image

Kreiranje grupa

Na formama za izmenu i pregled profila možete grupisati polja kako biste ih vizuelno izdvojili.

OD OSNOVNOG PAKETA

290
42 .99

/ po događaju

Pročitaj više

Ovaj paket uključuje

  • Postavljanje platforme
  • Multijezičnost
  • Jednostavno brendiranje
  • Definisanje polja na formama
  • Kompletni poslovni profili
  • Instant komunikacija
  • Pretraga