Preuzimanje ID kartica od strane učesnika

Organizator može da kreira izgled kartica dodavanjem materijala u vidu slike (sa logoima, tekstualnim informacijama, mapom…) i informacija o učesniku, kao i da ih dostavi putem emaila bilo kom učesniku.
Shape Image
Shape Image

Kreiranje ID kartica za sve učesnike

Drugi tip kartica sadrži samo osnovne informacije o učesniku a odabir veličine kartica je po želji organizatora. Kartice sa listom svih učesnika su dostupne u PDF formatu i dostupne za štampu.

od Premium paketa

480
42 .99

/ po događaju

Pročitaj više

Ovaj paket uključuje

 • Postavljanje platforme
 • Multijezičnost
 • Jednostavno brendiranje
 • Definisanje polja na formama
 • Kompletni poslovni profili
 • Instant komunikacija
 • Pretraga
 • ID kartice
 • Unapređeni organizacioni profili
 • Kooperativni profili
 • Program
 • Sponzori
 • Plaćanje
 • Agenda učesnika