Učesnici imaju mogućnost pretrage po bilo kojoj unetoj tekstualnoj informaciji vezano za profil učesnika, organizacije ili kooperativnog profila. Osim toga, organizator može da odabere koji filteri bi trebali da postoje kao opcija za dodatno detaljnije pretraživanje.

OD OSNOVNOG PAKETA

290
42 .99

/ po događaju

Pročitaj više

Ovaj paket uključuje

  • Postavljanje platforme
  • Multijezičnost
  • Jednostavno brendiranje
  • Definisanje polja na formama
  • Kompletni poslovni profili
  • Instant komunikacija
  • Pretraga