Deltagarens Agenda

Participants Agenda

Deltagaren har möjlighet att definiera sin agenda genom att lägga till från konferensprogrammet till agendan och genom att schemalägga möten. Dessutom kan deltagaren lägga till några av sina egna ytterligare aktiviteter till sin agenda. Förutom inblick i sina schemalagda möten och andra aktiviteter kan deltagaren ladda ner sin agenda i pdf-format. Enkelt och smidigt.

Sektion ”Mina aktiviteter” är reserverat för evenemang och aktiviteter som deltagaren är intresserad av och inte slutgiltigt bestämt sig för att han vill ha med i sin agenda. På så sätt har deltagaren dem i åtanke om hen vill lägga till dem på agendan senare. Dessa aktiviteter visas även vid schemaläggning av ett möte, om det finns överlappningar med de tidsluckor som reserverats för möten, så att deltagaren vet i vilken period det finns aktiviteter som hen är intresserad av.
En smart funktion för bra översikt över aktiviteterna.

Rulla till toppen