Marknadsprofiler

Affärserbjudande och förfrågningar kan skapas av deltagare

Arrangören har möjlighet att definiera vilka typer av marknadsprofiler som kan skapas på plattformen (erbjudanden, förfrågningar, idéer …) och att definiera den information som krävs för profilen. Marknadsprofiler kan sökas separat.

Marketplace Profiles
Rulla till toppen