Pošaljite nam svoje podatke
i pripremićemo Demo platformu

  • Po prijemu zahteva podižemo demo platformu,
  • Kreiramo Vam korisnika sa administratorskim pristupom kako biste mogli da nastavite sa podešavanjem demo platforme,
  • Šaljemo Vam nekoliko ponuđenih termina ukoliko želite prezentaciju,
  • Posle prezentacije možete nastaviti sa korišćenjem demo platforme narednih 96 sati.