ID Kartice

Preuzimanje ID kartica od strane učesnika

Organizator može da kreira izgled kartica dodavanjem materijala u vidu slike (sa logoima, tekstualnim informacijama, mapom…) i informacija o učesniku, kao i da ih dostavi putem emaila bilo kom učesniku.

Id Cards Type One
Id Cards Type Two

Kreiranje ID kartica za sve učesnike

Drugi tip kartica sadrži samo osnovne informacije o učesniku a odabir veličine kartica je po želji organizatora. Kartice sa listom svih učesnika su dostupne u PDF formatu i dostupne za štampu.

Scroll to Top