Program

Prikaz programa konferencije prema vremenskoj zoni korisnika

Lista predavača

Definišite listu predavača sa informacijama o njima. Takođe, platforma pruža mogućnost i da se registrovani učesnici definišu i kao predavači. U tom slučaju učesnici nakon prijave na platformu mogu da pristupe punom profilu predavača i uspospostave kontakt kao i sa drugim učesnicima.

Lecturers
Program

Program konferencije

Program konferencije obuhvata predavanja i ostala dešavanja u toku konferencije izuzev sastanka. Prijavljeni korisnici pored mogućnost pregleda programa imaju mogućnost da označe događaje za koje su zainteresovani ili da događaje za koje su sigurni da žele da učestvuju dodaju na svoj plan aktivnosti na događaju.

Scroll to Top