Definisanje polja na formama

Podešavanje forme bez ikakvog tehničkog predznanja

Polja na registracionom formularu, polja na profilima učesnika, kao i filtere na pretrazi možete definisati po želji. Sajt već sadrži predefinisna polja koja možete aktivirati/deaktivirati po potrebi, a takođe je moguće:

Definisanje Polja Na Formama

Menjati predefinisana polja

Menjanje redosleda, podešavanje naziva i opisa polja, da li je potrebno da bude popunjeno od strane korisnika, da li podleže GDPR zakonu, da li treba da postoji poseban filter za to polje...

Predložena polja koja se često koriste

Moguće je brzo dodati dodatna kompletno podešena polja koja se često koriste na događajima.

Definisanje Polja Na Formama
Definisanje Polja Na Formama

10 tipova polja koja se mogu dodati kao potpuno nova polja

Ukoliko postoji polje koje nije predefinisano u formi u kojoj vam to odgovara a da vam je potrebno, možete ga lako kreirati kroz različite tipove polja.

Kreiranje grupa

Na formama za izmenu i pregled profila možete grupisati polja kako biste ih vizuelno izdvojili.

Creating Groups
Scroll to Top