Poslovni sastanci

Sve šta je potrebno za zakazivanje i održavanje sastanaka

Učesnik ima opciju da odabere, bez obzira na vremensku zonu konferencije, vremensku zonu prema kojoj želi da mu se prikazuju sva vremena na sajtu, uključujući i termine za sastanke.

Prilikom slanja zahteva za sastanak učesnici imaju mogućnost da sugerišu koji termini im odgovaraju.

Svaki učesnik ima mogućnost da odabere da li želi da mu sistem utvrdi automatski vreme sastanka ili želi da sam odabere vreme u skladu sa svojom i dostupnošću partnera. Takođe, po potrebi mogu da promene termin već zakazanog sastanka za neko drugo vreme.

Na strani za zakazivanje sastanka učesnik ima uvid ukoliko postoje dešavanja u okviru programa za koje je zainteresovan ili za koje je aplicirao, a koja se preklapaju sa terminima potencijalnih sastanka.

Po potrebi termin sastanka je moguće lako dodati u svoj kalendar kao podsetnik.

Pored standardne razmene poruka, učesnici imaju mogućnost na samom sastanku da razmenjuju poruke vezane za sam sastanak.

Business Meeting
Easy Business Meetings

Lako održavanje online sastanaka

Koristimo tehnologiju za pravljenje virtualnih soba za sastanke koja omogućava korisnicima da pristupe sobi klikom na dugme bez potrebe za instaliranjem aplikacija.

Svaki učesnik ima mogućnost da unese i naznači da želi da koristi svoju aplikaciju za sastanak ukoliko ne želi da koristi virtuelnu sobu kreiranu od strane sistema.

Organizovanje sastanaka na licu mesta

Kod održavanja sastanaka na licu mesta učesnici imaju mogućnost održavanja svojih sastanaka na već predefinisanim stolovima i štandovima u zavisnosti od želje organizatora.

Po potrebi učesnicima je moguće dodeliti određeni sto kako bi svi njihovi sastanci bili održani uvek za istim stolom. Takođe po istom principu, postoji mogućnost dodeljivanje štanda (grupe stolova) određenoj organizaciji.

Onsite Meeting
Poslovni Sastanci

Hibridni događaji

Kombinacija virtuelnih (online) i sastanaka na licu mesta

Ovaj tip događaja pruža mogućnost učesnicima da po svom izboru odluče na koji način će učestvovati na sastancima, odnosno da li će biti fizički prisutni na sastancima, da li im više odgovara virtuelno povezivanje ili su raspoloživi za obe opcije.

Scroll to Top